459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Tréma, strach z vystupování před lidmi

Popis trémy, strachu z vystupování

Tréma je psychický stav, kdy má člověk strach z neúspěchu a ponížení při veřejném vystupování, jednání s lidmi. Neméně často je tréma spojena s nedostatkem sebevědomí.

Příčiny

Příznaky

Tréma se projevuje bušením srdce, pocením, pocitem knedlíku v krku, třesem, nechutenstvím, poruchami soustředění, koncentrace, pozornosti, paměti.

Dokonce se může objevit nevolnost, zvracení, průjem, či naopak zácpa, motání hlavy, závrať, ztráta vědomí, mdloby.

Komplikace

Psychické problémy tohoto charakteru mohou překážet v úspěchu daného člověka. Byť je sebechytřejší a sebeschopnější, přesto nedokáže vlivem strachu „prodat“ svůj potenciál, což může znamenat v životě odsouzení se k nezdaru a případnému zklamání ze života, sebeobviňování, pocitům viny, depresi, sklíčenosti, nejistotě, nerozhodnosti.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Řešení při akutních potížích je soustředit se na sebe a přestat si dělat “vrásky” z názoru druhých.

To se lehko řekne, ale mnohem obtížněji udělá, čímž se dostáváme k dlouhodobému řešení problému:
Posílení víry v sebe sama, řešení svých strachů a životních obav.

(Informační zdroje stránky)